Sanastoa puristehitsattu ritilä

Kantoteräs

Reunalleen asetettuja lattateräksiä, jotka muodostavat ritilän kantavan rakenteen.Sideteräs

Kierrettyjä tankoja, jotka sitovat kantoteräkset toisiinsa.Ritilä hammastettu

Lattateräkset hammastettu, eli liukuturvaritilä.Silmäkoko

Kanto- ja sideterästen välinen etäisyys (k/k-mitta).Ritilän pituus, jänneväli tai kantoteräksen pituus

Ritilän pituus = kantoteräksen pituus (mukaan luettuna reunateräs). Jänneväli on kahden tuen välinen etäisyys. Ritilä voidaan tukea useammasta kohdasta. Kantoteräksen suunta merkitään piirustukseen. Mitoitettaessa ilmoitetaan ensiksi kantoteräksen pituus, esim. 815x1000 mm.Ritilän leveys (sideteräsmitta)

Ritilän leveys = sideteräksen pituus.Ritilän korkeus

Ritilän korkeus = kantoteräksen korkeus.Yhtenevät sideteräkset

Ritilät voidaan asentaa siten, että sideteräkset jatkavat samassa linjassa. Koskee ritilöitä, joilla on sama kantoteräksen pituus. Mainittava tilattaessa.Reunateräs

Kantoteräksen päihin hitsattu lattateräs, joka yhdistää kantoteräkset toisiinsa.Korkea reunateräs (potkulista)

Kantoterästä korkeampi reunateräs ritilän yläpuolella.Syvä reunateräs

Kantoterästä korkeampi reunateräs ritilän alapuolella.Kehyksen sisämitta

Aukon mitta, johon ritilä asennetaan.Ritilän pituus

Ritilän tarkka mitta. Ritilän tulee olla 6 - 10 mm lyhyempi kuin kehyksen sisämitta. Koskee niin pituutta kuin leveyttäkin.Kanaalin leveys

Avoin mitta, jonka ritilän pitää peittää. (Tukien välinen sisämitta).Sovitepala

Ritilä, joka asennettaessa leikataan oikeaan leveyteensä vakiolevyisestä ritilästä. Vakioleveydet : 500, 700 ja 1000 mm.Leikkaus

Yleisnimitys erilaisille leikkauksille ja muotoiluille.


Suora leikkaus

Kohtisuoraan kanto- / sideteräksiin nähden tehty leikkaus.Muotoleikkaus

Muu leikkaus, jota ei tehdä kohtisuoraan kanto- / sideteräksiin nähden.Bruttopinta- ala

Pinta-ala, joka lasketaan käyttäen laskutusleveyksiä 500, 700 ja 1000 mm.Nettopinta- ala

Ritilän todellinen pinta-ala (mukaan lukien leikkaukset).Sanasto puristushitsatut tasoritilät ja ajotasoritilät

Ritilän pituus

Ritilän pituus = kantoteräksen pituus (mukaan luettuna reunateräs). Jänneväli on kahden tuen välinen etäisyys. Ritilä voidaan tukea useammasta kohtaa. Mitoitettaessa ilmoitetaan ensiksi kantoteräksen pituus, esim. 815 x 1000 mm.


Mitoitus

Ritilän tulee aina olla 6-10 mm pienempi kuin asennuskehyksen sisämitta. Koskee sekä pituutta että leveyttä.


Ritilän leveys/ sovitepala

Ritilän vakioleveys on 1000 mm. Jotta päästään oikeaan asennusmittaan tarvitaan usein sovitepalaa. Sovitepala leikataan lähimmän kantoteräksen vierestä, jolloin sovitepalaa kiertää reunateräs. Sovitepalan leikkauskohdat käsitellään esim. kylmägalvanointiaineella.


MitoitusSanastoa, A-ritilät

Kantava latta

Pystyyn asennetut kantoteräkset/lattateräkset. Kantoteräkset muodostavat A-ritilän kantavan rakenteen. Tämä mitta on periaatteessa vapaasti valittavissa, mutta sen ei tulisi olla yli 100 mm.


Sidelatta

Lattateräkset, jotka sitovat kantoteräkset yhteen. Sideterästen k/k-etäisyydeksi valitaan 11,1 mm monikerta. Eli 11,1 - 22,2 - 33,3 jne.


Reunateräs

Lattateräkset, jotka hitsataan ritilän ympärille. Sitovat kanto— ja sideteräkset yhteen.


Yhtään referenssikuvaa ei löytynyt.