Suunnittelu/Rakennusohjeet

Muista

Welandin seinätikkaat on hyväksytty standardin SS 831340 ja SS-EN ISO 14122-4 mukaan. Yli 4 metriä korkeat rakennukset on varustettava kiinteästi asennetuilla seinätikkailla. Tikkaat päätetään sopivalle korkeudelle maanpinnasta halutusta käytön helppoudesta riippuen.

Poistumistietikkaat saavat päättyä enintään 1,5 metriä maanpinnan yläpuolella.

Yli 4 metriä korkeat tikkaat täytyy varustaa turvakorilla. Turvakori päätetään 2-2,5 metriä maanpinnan yläpuolella. Suosittelemme, että kaikkiin yli 6 m korkeisiin tikkaisiin asennetaan putoamissuoja.

Poistumistietikkaissa tulisi aina olla turvakaari, kun ne yhdistetään poistumistasoon.

Korkeisiin tikkaisiin tulisi mahdollisuuksien mukaan asentaa lepotaso.Boverketin Rakennusohjeet -08

Pääsy katolle

Räystäskorkeus 4-8 m

Varustettava yhdellä ulkopuolisella seinätikkaalla tai sisäpuolisella portaalla. (BBR 8:2421).

Kulkutie harjatuelle ja huoltopaikalle/piipulle

Kattosiltaa voidaan käyttää aina 12°:n kaltevuuteen asti.

Kattotikkaita voidaan käyttää, kun kaltevuus on 8-45°.

Kattoaskelmia voidaan käyttää, kun kaltevuus on yli 25°. (BBR 8:2422 ja 2426).Yhtään referenssikuvaa ei löytynyt.