Kuormitustaulukot

Kuormitus

Voidaksemme valita oikean tyyppisen ja -kokoisen ritilän tulee tietää millaiseen rasitukseen ritilä joutuu. Seuraavassa joitakin nyrkkisääntöjä.

Kuormitusryhmä Laskelmallinen kuormitus

Oleskelutilat
(asunnot ja niihin verrattavat)

2,0 kN/m²

Kokoontumistilat
(luokkahuoneet, ravintolat ja vastaavat)

2,5 kN/m²

Julkiset kokoontumistilat
(Tavaratalot, katsomot, näyttelytilat jne.)

4,0 kN/m²

Raskas lattiakuorma
(seisomakatsomot, kevyt teollisuus)

5,0 kN/m²

Kuormituslaskelma

Tietylle ritilätyypille, jännevälille ja tasaiselle kuormalle voidaan laskea sallittu taipuma (1/200 jännevälistä) seuraavalla kaavalla:

Qsall

= Qmax / f x fsall

Qsall

= sallittu tasaisesti jakautuva kuorma

Qmax

= max sallittu kuorma taulukon mukaan

f

= taipuma tapauksessa Qmax (taulukon mukaan)

fsall

= 1/200 jännevälistä


 

Kaikille taulukoille pätee seuraava

Taulukoissa vahvennetusta linjasta vasemmalle taipuma on <1/200 jännevälistä tasaisen kuorman ollessa 5 kN/m². Pistekuormaa arvioitaessa voidaan käyttää osaa viivakuormasta.

Esimerkki:
Pistekuorma Ø 100 mm on noin 1/10 viivakuormasta.

Q = sallittu tasaisesti jakautuva kuorma (kN/m²)
f1 = taipuma, kun Qmax / taipuma 5 kNm² (mm)
P = sallittu viivakuorma
f2 = taipuma, kun Pmax (mm)

Kuormitustaulukot
ZoomIn

Muuta

Yhtään referenssikuvaa ei löytynyt.